Annika Sörensen - Kickoff, aktiviteter och underhållning till konferens, företag, möten, event och konferensanläggning | Kickoff.se


Ökar tempot i organisationer


Ökar tempot i organisationer

Annika Sörensen

Begär offert
I sina föreläsningar ger Dr Annika kunskap om hur vi fungerar och du får med dig enkla verktyg till att öka arbetsglädjen och lönsamheten i din organisation.

Dr Annika är leg läkare med fokus på det friska. Med fokus på hälsofrämjande och kommunikation. I sina föreläsningar ger Dr Annika kunskap om hur vi fungerar och du får med dig enkla verktyg till att öka arbetsglädjen och lönsamheten i din organisation. Dr Annikas mål är att få åhöraren till insikt om att man kan göra stor skillnad med små och enkla medel!

Annika Sörensen legitimerad läkare, specialist i allmänmedicin.
Hon är även utbildad inom stress- och friskvård, arbetsmiljö, rehabilitering samt är certifierad för Ensize kommunikationsanalys.
Dr Annika har 25 år av klinisk erfarenhet av arbete med patienter, men har de senaste åren valt att i första hand lägga fokus på hälsa istället för sjukdom.
Idag är Annika en mycket uppskattad föreläsare på området runt hälsa och friskvård samt fungerar som mentor och coach för chefer och ledare som behöver hjälp att hantera sin stress samt ges verktyg för att öka arbetsglädje, hälsotal och lönsamhet i sin organisation.


Begär offert