Håkan Sterner - Kickoff, aktiviteter och underhållning till konferens, företag, möten, event och konferensanläggning | Kickoff.se


Ökar tempot i organisationer


Ökar tempot i organisationer

Håkan Sterner

Begär offert
Håkan berättar på ett inspirerande sätt hur han har lyckats,

framförallt genom egen erfarenhet och sin positiva inställning:

Konsten att se möjligheterna i stället för problemen.

• Föreläsningen "Eventbranschens Historia" 1 tim.

Jag koncentrerar här min föreläsning till c:a 1 timme. Här går jag igenom hur allt i eventbranschen en gång började, vilka utmaningar som fanns och hur branschen idag är en av våra mest expansina utvecklingsbranscher.
__________________________________________

• Föreläsningen "50 år i event-, nöjes-, mötes- & upplevelseindustrin" från 1 - 4 tim.

Denna föreläsning bygger på att förmedla ett personligt förhållningssätt till event-, nöjes-, turism, - mötes- & upplevelseindustrin. Jag går igenom allt från hur det började till detaljerade personliga förhållningssätt och om branschens stora potential. Mycket interaktivitet.


Begär offert