Tomas Gustafson - Kickoff, aktiviteter och underhållning till konferens, företag, möten, event och konferensanläggning | Kickoff.se


Ökar tempot i organisationer


Ökar tempot i organisationer

Tomas Gustafson

Begär offert
Väljer ni Tomas Gustafson får ni en engagerad föreläsare!

Tomas Gustafson har under femton års tid samlat erfarenheter från ett nära engagemang med kommersiella företag och offentliga organisationer. Lärdomarna om ledarskapets betydelse och individernas samlade ansatser för att nå framgång vävs samman i utmanande organisationsfunderingar.

Prestation är ett nyckelbegrepp. Tomas Gustafson har ett också ett förflutet inom idrotten (skridsko) med tre olympiska guldmedaljer som främsta meriter.

- Idrottens exempel är tydliga men vardagen för de flesta människor ser annorlunda ut än idrottens ofta tillrättalagda värld. Det går att hålla rena idrottsföredrag men jag anser att det krävs en väl avvägd presentation för att nå individerna i de grupper jag träffar.

Mina exempel är ju egentligen bara tankeväckare för fortsatt diskussion, vare sig det gäller resonemang om personlig utveckling eller lagbygge, säger Tomas.(Mot offert)

Begär offert